gototopgototop
زخم آتش (احراق بیت فاطمه‌علیهاالسّلام در منابع اهل سنّت) PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط گروه طرح و تحقیق فاطمیّه   

1- قضیه «تهدید عمر مبنی بر احراق بیت حضرت فاطمه‌علیها‌السلام» به جز کتاب الامامة و السیاسه، در کدام منابع اهل سنت آمده است؟ نویسندگان این آثار چه کسانی هستند؟ [دو مورد کافی است.]

پاسخ:

قضیه «تهدید عمر مبنی بر احراق بیت حضرت فاطمهعلیها‌السلام» به جز کتاب الامامة و السیاسه، در منابع دیگر اهل سنت هم آمده که برخی از آن‌ها عبارتند از:

1. انساب الاشراف (تألیف: بلاذری).

2. تاریخ الامم و الملوک (تألیف: طبری).

3. العقد الفرید (تألیف: ابن عبد ربه).

4. المختصر فی اخبار البشر (تألیف: ابوالفداء).

2- دو تن از محققان معاصر عرب، که صحت انتساب «الامامة و السیاسه» به «ابن قتیبه» را تأیید کرده‌اند به همراه نام کتابشان ذکر کنید.

پاسخ:

برخی تصریحات محققان معاصر عرب به صحت انتساب کتاب الامامة و السیاسه به ابن قتیبه بدین شرح است:

1. «فرید وجدی» در کتاب «دائرة المعارف القرن العشرین».

2. «عمر رضا کحاله» در کتاب «معجم المؤلفین».

3- شخصیت مذهبی ابن قتیبه چگونه بوده است؟

پاسخ:

ابن قتیبه به تشبیه گرایش داشت و از اهل بیت، منحرف بود.

4- خواننده کتاب الامامة و السیاسه با مطالعه حکایت خودداری حضرت امیرعلیه‌السلام از بیعت با ابوبکر، به چه جمع‌بندی می‌رسد؟

پاسخ:

خواننده‌ای که مطالب مندرج در کتاب «الامامة و السیاسه» را مطالعه کرده و صحت آن‌ها را پذیرفته باشد،

اولاً حضرت علی‌علیه‌السلام را در استنکافش از پذیرش خلافت ابوبکر، مورد مذمت قرار می دهد!

ثانیاً به ابوبکر ـ به عنوان خلیفه رسول خدا ـ این حق را می‌دهد که در مقابل مخالفتهای حضرتِ علی‌علیه‌السلام به تندی موضع‌گیری نموده و به زور از حضرت علی‌علیه‌السلام مطالبه بیعت نماید!

ثالثاً عمر را به واسطه رشادتش می ستاید!

مؤلف کتاب، پس از ترتیب دادن فضایی حاکی از حقانیت خلافت ابوبکر، از ماجرای «مطالبه بیعت از حضرت علی‌علیه‌السلام» و «تهدید عمر مبنی بر سوزاندن خانه فاطمه‌علیهاالسلام» سخن به میان می آورد.

او در این ماجرا، از حضرت علی‌علیه‌السلام چهره یک متخلف را به نمایش میگذارد که از انجام بیعت با خلیفه رسول خدا و پذیرش آن، استنکاف می‌نماید.

لذا خلیفه این اجازه و حق را دارد که با وی برخورد کرده و برای وادار ساختن او به انجام بیعت، خانه‌اش را به سوزاندن تهدید کند.

در نهایت نیز به گونه‌ای از رفتار ابوبکر یاد می‌کند که بر نرمش و بزرگواری او در برخورد با مخالفان حکومتش دلالت دارد!

بنابراین هر سنیزادهای که در فضای کتاب غوطهور شود، از مشاهده حادثه «تهدید عمر به احراق بیت فاطمه‌علیها‌السلام» به هیچ نتیجهای جز مذمت و نکوهش حضرت علی‌علیه‌السلام ـ آن هم به دلیل امتناع از انجام بیعت با ابوبکر ـ ، دست نمییابد. و این همان انگیزهای است که مؤلفِ کتاب الامامة و السیاسه را به ثبت تهدید عمر به احراق واداشته است.

مؤلف کتاب، با اتکا به فضایی که برای مخاطبش فراهم ساخته است، خانه علی‌علیه‌السلام را مرکز توطئه و آشوب علیه جماعت مسلمین معرفی نموده است.

5- تاریخ‌نگاران سنی که ماجرای تهدید عمر را در آثارشان به ثبت رسانده‌اند، با چه انگیزه و چه فضای اعتقادی اقدام به این کار کرده‌اند؟ نمونه‌ای از این افراد را نام ببرید.

پاسخ:

همه تاریخ‌نگاران سنی که آگاهانه ماجرای تهدید عمر را در آثارشان به ثبت رساندهاند، در فضای عقاید تند تسننگرایانه و روحیه ناصبیگری و با انگیزه اثبات حقانیت خلافت ابوبکر و مذمت حضرتِ علی‌علیه‌السلام و محکوم نمودن ایشان به تخلف از انجام بیعت با خلیفه رسول خدا، اقدام به این کار کرده‌اند.

1. ابن قُتیبه

2. بلاذری

3. طبری

4. ابن عبد ربه

5. ابوالفداء

6- چرا مؤلف کتاب «الامامة و السیاسه» از «آتش زدن درب خانه حضرت فاطمه‌علیهاالسلام» سخنی به میان نمی‌آورد؟

پاسخ:

با توجه به عقاید تند تسننگرایانه مؤلف و انگیزه وی در ثبت مدرک حاکی از «تهدید بیت فاطمه‌علیهاالسلام به احراق»، طبیعی است که به این نتیجه دست یابیم که:

همان‌طور که او، مدرک حاکی از «تهدید عمر به آتش‌سوزی» را در فضای تسننگرایی نقل کرده و با انگیزه مذمت امیرالمؤمنین‌علیه‌السلام، به ثبت آن اقدام نموده است، توقع میرود که در صورت وقوع احراق درب خانه فاطمه‌علیها‌السلام نیز از درج آن مدرک تاریخی، هیچ ابایی نداشته باشد؛ چنانچه برخی از «اهل حدیث» به «وقوع احراق» تصریح می‌کردند.

اما عدم ثبت چنین سندی در کتاب «الامامة و السیاسه»، به دلیل عدم وقوع حادثه «احراق درب» نمی‌باشد. چرا که همان‌طور که گفته شد، انگیزه مؤلف کتاب، از ثبت «تهدید عمر مبنی بر احراق بیت فاطمه‌علیها‌السلام»، اثبات حقانیت و مظلومیت حضرت علی‌علیه‌السلام و ایراد خدشه به خلافت ابوبکر نبوده است. بلکه برعکس، او در فضای اعتقاد غلطش به حقانیت خلافت ابوبکر و با انگیزه مذمت حضرت علی‌علیه‌السلام و محکوم نمودن ایشان به تخلف از انجام بیعت با خلیفه رسول خدا به ثبت «تهدید عمر» اقدام نموده است.

بنابراین، ثبت و تحریف و یا حذف هر سند تاریخی دیگری در کتاب «الامامة و السیاسه» در راستای صیانت از «این انگیزه» صورت میگیرد و تابع حفظ و نگهداری آن می‌باشد.

در حقیقت، در کتاب «الامامة و السیاسه»، از درج هر سند و مدرکی که دلالت آن ـ به گونه‌ای ـ در تعارض با «انگیزه مؤلف کتاب، از ثبت تهدید عمر» قرار گیرد، اجتناب شده است.

مؤلف کتابِ «الامامة و السیاسه»، از ثبت «احراق درب خانه فاطمه‌علیها‌السلام» ترسی به دل راه نمی‌دهد؛ زیرا ساکنان خانه را مستحق این مجازات می‌انگارد!

ولی این احتمال نیز وجود دارد که برخی از خوانندگان کتابش، تحت تأثیر عواطفشان قرار گرفته و با مشاهده اسناد حاکی از وقوع آتشافروزی، ناگهان انگشت اتهام را به سوی ابوبکر نشانه روند.

در این صورت، ثبت «وقوع احراق درب» از نظر مؤلفِ کتاب، نوعی «نقض غرض» محسوب گشته و با توجه به این نکته بسیار حساس که «احادیث وقوع احراق، قابل تشکیک در دلالت و قابل تأویل در الفاظشان نمی‌باشند»، از اشاره به وقوع این حادثه در ادامه ماجرای «تهدید عمر»، پرهیز کرده است.

 

سایت کاتبان فاطمیّه

katebanefatemiye.comkatebanefatemiye.comkatebanefatemiye.com

آمار

اعضا : 432
محتوا : 283
بازدیدهای محتوا : 40584

ترافيک سايت

 135 مهمان حاضر

دانلود برای اعضا

کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز پاسخ گویی به شبهات فاطمیّه می باشد